Med fagbrev i dette faget kan man arbeide hvor som helst i næringsmiddelbransjen som fagarbeider.

Særegne programfag:

 • Prosesslære
 • Næringsmiddelkjemi, mikrobiologi og hygiene
 • Råstoff og produksjonslære
 • Kvalitetssikring og internkontroll

Denne utdanningen gir deg en unik start på en eventuell karriere. Du spesialiseres innen produksjonen av de ulike næringsmidlene. For det er det en fagoperatør er. En spesialist i å produsere ulike næringsmidler. Dette om der måtte være ost, melk, brus, smør, øl, dyrefor osv.

PROSESS

Opplæring - i lærlingetiden lærer du å behandle og utfrøre kvalitetskontroll av råvarer, hjelpe - og tilsetningsstoffer, mellomprodukter og ferdige varer.
Videre må du kjenne til merkeforskriftene, kunne emballere og pakke varene på en forsvarlig måte.

Selve opplæringen vil gå i:

 • Produksjonsprosessen.
 • Produksjonsplanlegging
 • Betjening av produksjonutstyret.

Andre emner vil være:

 

 • Overvåking av produksjonsprosessen ved hjelp av informasjonsteknologi
 • Kvalitetskontroll og hygiene
 • Bedriftslære

Som fagarbeider kan du jobbe i de ulike bedriftene som driver med næringsmiddelproduksjon. Du får også en del arbeidsoppgaver. Og de kan variere ifra:

 • Bruk av ulike konserveringsmetoder
 • Mottak og bearbeiding av råvarer
 • Start og innregulering av produksjonsutstyr
 • Avlesning av styrings, - regulerings - og måleutstyr
 • Behandling og lagring av ferdigvarer
 • Rapportskriving

Så da er det viktig å ha god hygiene, gode analytiske evner og at du kan arbeide selvstendig.